Állás – pénzügyi, gazdálkodási ügyintéző

Tarján község jegyzője a Tarjáni Polgármesteri Hivatalban pénzügyi, gazdálkodási ügyintézői álláshely betöltésére pályázatot ír ki.
A közszolgálati jogviszony határozatlan időtartamú, és teljes munkaidőre (heti 40 óra) vonatkozik.
A képesítési és pályázati feltételekről, a munkakörhöz tartozó tevékenységekről, az illetményről, a benyújtandó dokumentumokról, a határidőkről, a pályázat benyújtásának módjáról részletek a Belügyminisztérium honlapján

https://kozigallas.gov.hu/publicsearch.aspx

érhetők el.

Dics Mária, jegyző