Állásajánlat

Tarján Község Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Tarjáni Önkormányzati Konyha

intézményvezető

beosztásának ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2831 Tarján, Rákóczi út 15.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

az intézmény irányítása, működésének biztosítása; élelmezésvezetői feladatok ellátása; dolgozók munkájának szervezése, ellenőrzése és felügyelete; az intézmény dolgozói tekintetében a munkáltatói jogkör gyakorlása; beszerzések költséghatékony megszervezése, nyomon követé-se, szállítókkal való kapcsolattartás; beérkező nyersanyagok átvétele, készletezése, kiadása és mindezek dokumentálása; az élelmiszer-biztonsági szabályozások nyomon követése és alkalmazása; felnőtt- és gyermekétkeztetéshez étlap-tervezés az egészséges táplálkozás szempontjai szerint; tűz-, baleset- és munkavédelmi szabályok betartása és betartatása; intézményi szabályzatok elkészítésében közreműködés; étkezési nyilvántartások, naplók vezetése; étkezési térítési díjak beszedésének koordinálása; térítési díjak megállapításának előkészítése; folyamatos kapcsolattartás mellett rendszeres adatszolgáltatás a Tarjáni Polgármesteri Hivatal részére.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

·        középfokú képesítés, élelmezésvezetői

·        felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

·        magyar állampolgárság

·        büntetlen előélet

·        cselekvőképesség

·        egészségügyi alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

·        fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

·        iskolai, szakmai végzettsége(ke)t igazoló bizonyítvány(ok) másolata

·        gyakorlati idő igazolása

·        személyes okmányok másolata

·        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A beosztás legkorábban 2021. augusztus 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

·        Postai úton, a pályázatnak a Tarján Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2831 Tarján, Rákóczi út 39. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TPH/1982-1/2021., valamint a beosztás megnevezését: „intézményvezető”. [MB1] 

·        Személyesen: Dics Mária jegyző, Komárom-Esztergom megye, 2831 Tarján, Rákóczi út 39.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.tarjan.hu – 2021. július 9.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tarjan.hu honlapon szerezhet.