Német Nemzetiségi Óvoda - Tarján

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tarjáni Német Nemzetiségi Óvoda

dajka

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021.07.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2831 Tarján, Rákóczi Ferenc út 15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Dajkai feladatok ellátása a munkaköri leírásban foglaltak szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, dajka,

        bűntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        helyi ismeretek, német nyelvtudás és a német nemzetiségi hagyományok ismerete

Elvárt kompetenciák:

        a gyermekek szeretete, türelem, alkalmazkodóképesség, csapatmunka,

        önálló munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok fénymásolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 2.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Német Nemzetiségi Óvoda - Tarján címére történő megküldésével (2831 Tarján, Rákóczi Ferenc út 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 82/2018 , valamint a munkakör megnevezését: dajka.

        Elektronikus úton Pilczinger Anna Mária részére a tarjanovoda@index.hu E-mail címen keresztül

        Személyesen: Pilczinger Anna Mária, Komárom-Esztergom megye, 2831 Tarján, Rákóczi Ferenc út 15. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Tarján község honlapja - 2018. június 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tarjanovoda.hu honlapon szerezhet.