Tarján

Információ
Helytörténet
Programok
Könyvtár
Vendéglátás
Egyesületek
Sramlizenekarok
Zenei fesztivál
Jubileum 2010
Sportcsarnok
Ifjúsági Tábor
Kapcsolatok
Egyházak
Térkép
Szolgáltatások

Önkormányzat

Önkormányzati hírek
Polgármesteri hivatal
Okmányiroda
Tisztségviselők
Rendeletek
Nyilvántartások
Nyomtatványok
Közalapítványok
Közbeszerzés
Közzétételek
Normatív határozatok
Intézmények
Német Nemzetiségi
Önkormányzat
Helyi építési
szabályzat térképek

Sport


Tarján SE
Községi Sportegyesület
www.tarjanse.hu

FALUTV
www.tarjan.hu/tv

ugrás a képújságra

Sportcsarnok
Városi, megyei sportrendezvények lebonyolítására ideális helyszín..
tovább

Ifjúsági Tábor
Ifjúsági hotel és üdülőházak
tovább

Önkormányzati hírek


Lakossági tájékoztatás


A könyvtár technikai okok miatt augusztus végéig zárva lesz!

Lakossági fórum felhívás


Tarján Közság Önkormányzata tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy Tarján település településképi arculati kézikönyve, valamint településképi rendelete kidolgozásának eljárása megindult.
A témával kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a lakossági fórumon személyesen, vagy a lakossági fórum időpontját megelőzően a Tarjáni Polgármesteri Hivatalba eljuttatva tehetik meg.
Időpont : júl 25. (kedd) 10 óra
Helszín: Tarjáni Polgármesteri Hivatal Tanácsterme 2831 Tarján Rákóczi u. 39.
Email: titkarsag@tarjan.hu, jegyzo@tarjan.hu
Marx Ernő polgármester

Lakossági fórum felhívás


26. Tarjáni Zenei Fesztivál


2017. aug. 4-5-6. (péntek -vasárnap)
Sztárvendégek: Kasza Tibor, Pál Dénes
A tombolák átvételi határideje 2017 szeptember. 01.
Hétfőtől- csütörtökig: 7.30-16.00
Pénteken: 7.30-13.00
A hivatal pénzügyi osztályán.
06-34-372-613/117
PROGRAM


Tájékoztatás zöldhulladék gyűjtésről


TÁJÉKOZTATÓ

Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.


Élelmezésvezetői állás pályázati felhívása

Tarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§-a alapján pályázatot hirdet a Tarjáni Önkormányzati Konyha intézményvezetői beosztásának ellátására.

Élelmezésvezetői pályázati felhívás

Gabonakiállítás

A Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. Szeged, az MTA ATK, illetve az Elitmag Kft. Martonvásár és az Aranykocsi Zrt. Kocs által megrendezésre kerülő GK és Mv kalászosok regionális fajtabemutatójára tisztelettel meghívja Önt és munkatársait.

Helyszín: Faluház 2898 Kocs, Komáromi u. 5.
Időpont: 2017. június 20. (kedd)
Érkezés, regisztráció 9:30-10:00


MEGHÍVÓ

Mesterecset pályázat

Országos rajz- és fotópályázat 6-18 év közötti gyermekek részére.
Részletes feltételek: www.allamkincstar.gov.hu

Beküldési határidő: 2017. augusztus 1.
Eredményhirdetés: 2017. augusztus 25.


PÁLYÁZAT

Hulladékgazdálkodási tájékoztatás

Tisztelt Ügyfelünk!
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 32/A. § alapján, az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására, az állam koordináló szervezetet hozott létre. 2016. április 1. napjától a hulladékszállítási díj számlázását, a díj beszedését a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. vette át.
A 2016. IV. negyedévre kiállított hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számlák technikai okok miatt nem kerültek kézbesítésre.
Kérjük a Tisztelt Ingatlanhasználókat, hogy a 2016. IV. negyedévre vonatkozó számlák esetében befizetéseiket a fizetési felszólító kézhezvételét követően 8 napon belül szíveskedjenek teljesíteni!
2017. május 31-ét követő 45 naptári napon belül az NHKV Zrt. nem kezdeményezi a követelés NAV részére történő átadását.
Számlamásolati igényükkel kérjük, forduljanak bizalommal a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt-hez az alábbi elérhetőségek bármelyikén:
- telefonon a +36 1/999-64-64-es számon,
- e-mailben az ugyfelszolgalat@nhkv.hu vagy az info@nhkv.hu címen.
A korábban kiküldött felszólító levelekből eredő esetleges kellemetlenségekért elnézésüket kérjük!
Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.


Helyi iparűzési adóbevallás

Tisztelt Vállalkozók, Gazdasági Társaságok!

Felhívom szíves figyelmüket, hogy a 2016. évről benyújtandó helyi iparűzési adóbevallás benyújtásának, és az adó megfizetésének határideje:
2017. május 31.
Az adót Tarján Község Önkormányzatának 63200250-11038425 számú számlájára kell utalni.
2017. január 1-jétől a bevallás benyújtható az állami adóhatóságon (NAV) keresztül is a 16HIPA elnevezésű nyomtatvány felhasználásával.
16HIPA nyomtatvány letöltése
Fontos tudni, hogy a NAV-on keresztül benyújtott bevallást a program nem ellenőrzi, az esetleges hibákat és hiányosságokat nem jelzi!
A fentiekkel kapcsolatban tájékoztatás kérhető a Tarjáni Polgármesteri Hivatal (2831 Tarján, Rákóczi u. 39.) adóügyekkel foglalkozó ügyintézőjétől személyesen, illetve a következő tele-fonszámon: 06-34/372-613/115.

Dics Mária jegyző

Avar és kerti hulladék égetése

Helyi rendeletünk értelmében március 1-jétől ismét lehetőség nyílik avar és kerti hulladék égetésére. Az élhető környezet megtartása érdekében az alábbiakra hívom fel a lakosság figyelmét:
A kerti hulladék ártalmatlanítása elsődlegesen komposztálással történjen. Ha erre semmilyen lehetőség nincs, akkor kerülhet sor a nyílttéri égetésre: tavasszal március és április, ősszel október és november hónapok folyamán hétfői és pénteki napokon 8.00 és 18.00 óra között.

Tilos
1. a kerti hulladék égetése párás, ködös időben, esőben, továbbá erős szél esetén.
2. a nedves, zöld nyesedék, hulladék égetése.
3. a kerti hulladékkal együtt minden más, kommunális, veszélyes vagy ipari eredetű hulladékot égetni.

Az égetés
1. csak olyan helyen történhet, ahol a személyi és vagyoni biztonság nem kerül veszélybe.
2. csak személyes felügyelet mellett, a tűzvédelmi szabályok szigorú betartásával történhet.

Az égetés helyszínén olyan eszközöket és felszerelést kell készenlétbe helyezni, amellyel a tűz terjedése megakadályozható, illetve a tűz azonnal eloltható. Az égés folyamatának gyorsítására éghető folyadék, légszennyező, vagy bűzös anyag nem alkalmazható. Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást meg kell szüntetni. Veszély esetén a tűz azonnali eloltásáról az égetést végző személy köteles gondoskodni.

Dics Mária jegyző

Közvilágítási hibák bejelentése

Kérem településünk tisztelt Lakosait, hogy 2017. február 8-tól a közvilágítási hibákat köz-vetlenül a Tarjáni Polgármesteri Hivatalhoz szíveskedjenek bejelenteni telefonon 06-34/372613/111, vagy elektronikus levélben a titkarsag@tarjan.hu címen.
Dics Mária, jegyző

Új falugazdász

Tájékoztatom a tisztelt érintetteket, hogy 2017. január 1-től az új falugazdász
MIHALOVICS FERENC, aki csütörtöki napokon 9:00 - 12:00 óra között, változatlan ügyfél-fogadási rendben várja az érdeklődőket.
Telefonos elérhetősége: 06-70/489-3826
Dics Mária, jegyző

Telefonszám változás

Az Egyesített Szociális Intézmények Család és Gyermekvédelmi Szolgálatának tájékoztatója
Tájékoztató

Tájékoztató

A Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.tájékoztatója
Tájékoztató

Kéményseprés

Értesítem Tarján község lakosságát, hogy a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ - mint kéményseprő-ipari szerv - elkészítette a 2017. évi kéményseprő-ipari munka ütemtervét. Ez alapján a kémények ellenőrzésére Tarján településen

2017. augusztus 1. - 2017. október 31.

közötti időszakban kerül sor. Az ütemterv és a tevékenység ellátásával kapcsolatos minden további információ a www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu honlapon elérhető.
Céginformációk
Dics Mária, jegyző

Tájékoztatás

Értesítem az érintetteket, hogy 2017. január 1. napjától a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Komárom-Esztergom Megyei Kirendeltségének elnevezése és elektronikus levelezési címe megváltozott.
Új elnevezés:
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály
Cím és telefonszám változatlan:
2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 6/C 06-34/814-520
Elektronikus levelezési cím:
avfo@komarom.gov.hu, kom.avfo.ugyfelszolgalat@komarom.gov.hu
Ügyfélfogadás: H - Cs: 7:30-16:00 P: 7:30-13:30
Dics Mária, jegyző

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés

Tájékoztatom Tarján lakosságát, hogy 2017. évben községünk családi házas övezetében a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést az eddigiekben megszokott heti vegyes háztartási hulladékszállítás mellett, havi rendszerességgel, egy-egy alkalommal, külön-külön zsákokba gyűjtve szállítják el.
Tájékoztató,    Időpontok
Dics Mária, jegyző

Testvérvárosi találkozó Staufenbergben

Az Európai Unió Európa a polgárokért programjának támogatásával testvérvárosi találkozón vettünk részt Staufengbergben 2016 júliusában.
Német nyelvű képes beszámoló


Tájékoztatás

A környezetvédelmi hatáskörében eljáró Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal ezúton ad értesítést arról, hogy egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatára irányuló eljá-rás indult a Tatabánya Erőmű Kft. kérelmére. A kérelem és az egységes környezethasználati engedély-dokumentáció megtekinthető az alábbi linken:
http://edktvf.zoldhatosag.hu/kozerdeku/2016/melleklet/1040-1.zip
Az esetlegesen érintett tarjáni ingatlanok helyrajzi száma a Tarjáni Polgármesteri Hivatalban és az alábbi linken http://hirdetmenyek.magyarorszag.hu megtekinthető.
Dics Mária, jegyző

Engedély nélküli kutak

Tájékoztatom az Érintetteket, hogy a korábban engedély nélkül létesített (fúrt) kutak engedélyeztetésével kapcsolatos információk a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara honlapján megtalálhatók: http://www.nak.hu/kiadvanyok/kiadvanyok
Dics Mária, jegyző

Amit a méhnyakszűrésről tudni érdemes

Az egészség megőrzésének ma már többféle módja ismert. Tudnunk kell azonban, hogy nem elegendő egészségesen táplálkozni, mozogni, kerülni a dohányzást és az alkoholfogyasztást. Figyelnünk kell egészségi állapotunkat is, melynek egyik lehetséges módja a szűrővizsgálat.
Bővebben
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály

Lakossági felhívás

Az elmúlt évek adatai alapján a 2015/2016. évi fűtési szezonban megnőtt a kéménytüzek száma a szilárdtüzelésű tüzelőberendezést használó lakóingatlanokban. Ennek fő oka a nem megfelelő tüze-lőanyag használata és a kémények karbantartásának hiánya. A fűtési költség csökkentése érdekében sokan tüzelőberendezéseikben égetik el a háztartási hulladékot, mely azonban nem csak jogsza-bályba ütközik, de környezetszennyező, egészségkárosító és a kéményekben életveszélyes állapotot is előidézhet.

A háztartási hulladékok elégetését a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korrn. rendelet tiltja, a rendelet alapján háztartási tüzelőberendezésben kizárólag a papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen, száraz fahulladék égethető el. Az előírások megsértőivel szemben a kör-nyezetvédelmi hatóság eljárást indít és bírságot szabhat ki.
Bővebben
Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Tatabányai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Vérvétel - helyben

Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy az orvosi vizsgálatokhoz szükséges vérvétel miatt
nem szükséges Tatabányára utazni.
Vérvételre lehetőség van az Egészségügyi Központban Dr. Kálmán József háziorvosnál szerdánként 7.45-től, előzetes időpont-egyeztetés szerint.
A levett vér Tatabányára történő beszállítását az önkormányzat vállalja.
A laboreredmény - elektronikus úton - Dr. Kálmán József háziorvoshoz érkezik vissza.
Marx Ernő polgármester

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Forduljon az Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélszolgálatához, ha neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzetiséghez való tartozása, fogyatékossága, életkora, egészségi állapota, vallási- vagy világmeggyőződése, politikai vagy más véleménye, anyanyelve, családi állapota, anyasága vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, vagyoni helyzete vagy egyéb tulajdonsága miatt hátrányos megkülönböztetés éri.
Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélfogadása

Információ

Tarján a térképen
Google térkép
 

magyar

deutsch

A Tarjáni Német Önkormányzat kiadványa

Bilderbericht über die Tätigkeit der Ungarndeutschen Selbstverwaltung Tarian

Zenei Fesztivál 2016
Pethő Mónika képei I.

Zenei Fesztivál 2016
Pethő Mónika képei II.

Zenei Fesztivál 2016
Pethő Mónika képei III.

Szüreti Felvonulás 2011
Képek a Szüreti Felvonulásról
Hagymási Bence fotói
www.kemma.hu

Általános Iskola
Tarjáni Német Nemzetiségi Általános Iskola
www.tarjaniskola.hu

Tarjáni Zenei Egyesület
www.tarjansramli.hu

Német Nemzetiségi Egyesület
www.deutschklub.hu

Öreg Favágó Kocsmája
Koncertek, zenés táncos esték a tarjáni Öreg Favágó Kocsmájában
www.oregfavago.hu

Sziget Panzió
Esküvők, konferenciák és egyéb rendezvények...
www.sziget-panzio.hu

Pince a Vén Préshez
Hekk, pizza, grillterasz...
www.venpres.hu

Tarjáni Plébánia
plebaniatarjan.lapunk.hu

Református Egyházközség
tarjan.refdunantul.hu

Das Portal der Ungarndeutsche
www.ungarndeutsche.de
Tarjáni Polgármesteri Hivatal,    Cím: 2831 Tarján, Rákóczi út 39.    Telefon: 34/ 372-613, 34/ 372-761    Fax: 34/372-761
internet: www.tarjan.hu    e-mail: jegyzo@tarjan.hu
webmester: tomacolor studio