KEHOP-2.2.2-15-2017-00134

TARJÁN KÖZSÉG SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPÉNEK FEJLESZTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE

KEHOP-2.2.2-15-2017-00134


Üdvözöljük a „Tarján Község szennyvíztisztító telepének fejlesztése és korszerűsítése” című projekt oldalán. Honlapunkon érdekes és aktuális információkat tudhat meg a beruházásról.

PROJEKTINFORMÁCIÓK

A projekt címe: Tarján Község szennyvíztisztító telepének fejlesztése és korszerűsítése
Kedvezményezett: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft., Tarján Község Önkormányzata
Támogatási szerződés száma: KEHOP-2.2.2-15-2017-00134
A Projekt tervezett elszámolható nettó összköltsége: 296 666 664 Ft
A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének: 90 %
A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021.08.30.

A PROJEKT RÉSZLETES BEMUTATÁSA

A Tarján központú szennyvízelvezetési agglomeráció a hatályos 25/2002. (II. 27.) Korm.rendelet 5. sz. táblázatában szerepel, a település meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztése (TF) feladattal érintett. A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti szennyvíz-agglomerációs besorolást követi. A projekt célja az agglomeráció szennyvízkezelésére vonatkozó EU direktíva előírásainak és a hazai jogszabályoknak, illetve a Hatóság által majdan előírtaknak megfelelő szennyvíztisztító telep kialakítása. A meglévő telep teljes körű fejlesztése nélkül a biztonságos üzemeltetés feltételei nem biztosíthatóak. A telep gyakran hidraulikailag túlterhelt.

1. Mechanikai tisztítás:

A nyers szennyvíz a Csalogány utcai végátemelőből nyomottan érkezik a szennyvíztisztító telep rácsgépházába. A végátemelő vízszállítása az üzemelési engedély alapján 11 l/s. Az átemelő kapacitásának növelése nem indokolt. A mennyiségmérő akna gépészeti, csővezetéki rendszerét jelenlegi dugulások megakadályozása céljából át kell alakítani. A rácsgépházban, a jelenlegi gépi rács helyére új gépi finomrács kerül beépítésre. Az új gépi finomrács résmérete 5 mm. A rács-szűrés max hidraulikai kapacitása 50 m3/h. Az új gépi tisztítású hengerrács a meglévő nyers szennyvíz csatornába kerül telepítésre. A gépi finomrács mellett kiépítésre kerül egy havária esetre megkerülési lehetőséget biztosító kézi rács. A kézi rács rozsdamentes anyagból készített. Az új gépi finomrácsból a rácsszemét, a rácsgép kiadó garatja alatt elhelyezett kukába hullik. A rács kidobó csővezetékének végére zsákoló feltét kialakításának lehetősége biztosított. A rácsgépet követően a mechanikailag szűrt szennyvíz a meglévő, megmaradó, gépészetileg fejlesztésre kerülő levegőztetett homok és uszadékfogó műtárgyba jut. A homokfogóba új és korszerű, a berendezés kapacitásának megfelelő gépészeti berendezések és egy új faanyagú merülőfal kerül beépítésre. Az uszadék és homokfogó levegőellátását 1+1 db új, a funkció ellátására alkalmas légfúvó berendezés fogja biztosítani. A kiülepedett homok időszakonként szippantó kocsival kerül elszállításra. Az összegyűlt uszadék a vízszint időleges felduzzasztásával, kézi szerszámmal kerül lefölözésre és egy uszadék gyűjtő aknakamrába bevezetésre. Az aknakamrából csonkkapcson keresztül szippantó kocsival kerül elszállításra. Az uszadék és homokfogó műtárgyat követően a mechanikailag előtisztított szennyvíz gravitációsan folyik a meglévő, technológiailag átalakított vasbeton szerkezetű biológiai műtárgyba.

2. Biológiai tisztítás:

A meglévő biológiai medence kör alaprajzú monolit vasbeton medence, terepszintbe süllyesztve. Belső átmérője 13,5 m, a hasznos vízmélység 5,80 m, hasznos teljes térfogata a jelenlegi utóülepítő nélkül 830 m3. A fejlesztés során átalakításra kerül, az utóülepítő tölcsér és a kiegészítő gépészeti egységek eltávolításával, a meglévő térkiosztás átépítésével, jelenlegi gépészeti egységek kiszerelésével.

3. Fázisszétválasztás és fertőtlenítés:

Az új Dorr utóülepítő műtárgy épül. Az eleveniszap 1+1 db (új) recirkulációs szivattyúval kerül vissza a tisztítási technológia elejére (biológiai műtárgyba) vagy fölösiszapként az ideiglenes tárolását-sűrítését végző (meglevő) iszapsilóba. A folyamatos működésű kotróhíd tolólapja logaritmikus spirál alakú vagy azzal egyenértékű iszapbehordási teljesítményű. Az utóülepítő műtárgy mellett megvalósuló aknába kerülnek beépítésre iszaprecirkulációs szivattyúk (1+1 db) a kapcsolódó szerelvényekkel együtt. Az elvett fölösiszap mennyiségét indukciós mennyiségmérővel kerül meghatározásra, jele alapján rögzítésre. Az utóülepítő vízfelszínén összegyűlő uszadék gravitációsan kerül lefölözésre és elvezetésre az új utóülepítő műtárggyal egybeépített uszadék gyűjtő és átemelő aknába. A lefölözött uszadék a gépi rács elejére kerül visszavezetésre 1 db szivattyúval. A tisztított szennyvíz az új utóülepítő műtárgyból a meglévő fertőtlenítő medencébe folyik. Fertőtlenítő szer adagolása csak hatósági előírás esetén történik. A fertőtlenítő szer tárolása és adagoló berendezésének elhelyezése a meglévő vegyszertároló a továbbiakban is alkalmas.

4. Szennyvízgyűjtő-hálózat:

Hálózatrekonstrukcióra a fejlesztési keret 5%-ig van lehetőség. A szennyvízgyűjtő hálózat átemelői közül 3 db érintett hálózatrekonstrukcióval:
– Csalogány utcai átemelő (végátemelő)
– Cserkész utcai átemelő
– Ady Endre utcai átemelő

Az átemelők belső felületének és építészetének jelenlegi állapota indokolja felújításukat. A felújítás során a betonfelület kerül javításra. Az átemelők építészeti felújítása nem a többlet vízmennyiség, hanem az átemelő állapota miatt indokolt. A rekonstrukciók során szulfátálló, vízzáró bevonat kerül mindhárom átemelő belső felületére. Az átemelők rekonstrukciójának eredményeképpen csökken az átemelőbe bejutó infiltrációs vízmennyiség, javul az átemelő műszaki állapota. Gépészeti és villamos felújítás nem történik a jelen beruházás során.