TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00003

Európai uniós támogatásból megvalósuló fejlesztések

TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00003 – Új mini bölcsőde létrehozása Tarján községben

Kedvezményezett neve: Tarján Község Önkormányzata
Projekt címe: Új mini bölcsőde létrehozása Tarján községben
Projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00003
A támogatás összege: 152.285.000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt helyszíne: 2831 Tarján, Rákóczi Ferenc út 13-17.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.03.26.

A projekt tartalmának bemutatása:

Rövid összefoglaló:
Tarján Község Önkormányzata 152 MFt, 100 %-os finanszírozású, Európai Uniós forrásból származó támogatást nyert el egy új mini bölcsőde létrehozására a településen. A beruházás a kisgyermekek napközbeni ellátásának, ezáltal a település lakosságának a bölcsődei szolgáltatásokhoz való hozzáférésének megteremtésére irányul egy két csoportos, 14 férőhelyes mini bölcsőde létrehozásával. Jelen projektben az óvoda épülete mellé épül egy új épületszárny, és ebben kap majd helyet az új mini bölcsőde.
A projekt megvalósításának indokát az jelenti, hogy a településen jelenleg nincs bölcsődei szolgáltatás, pedig a lakosság részéről egyre nagyobb igény mutatkozik rá.
A beruházás műszaki tartalma:
A fejlesztéssel érintett ingatlanon (2831 Tarján, Rákóczi F. út 13-17., hrsz. 22) jelenleg a település óvodája üzemel. A bölcsőde épülete az óvoda mellé – a Szent István úti homlokzat vonalára illeszkedve – épül. A tervezett épület részlegesen alápincézett kialakítású földszintes épület lesz. A tervezett új épületben két bölcsődei csoport kap helyet. A mini bölcsőde legfeljebb 2×7 fővel üzemelő mini bölcsődeként valósul meg. A jelenlegi óvoda működését az új építés alapvetően nem változtatja meg. A két intézménynek egy közös utcai bejárata lesz, de a telken belül szétválik a két funkció egymástól. A mini bölcsőde részére egy kerítéssel zárt kerti rész is leválasztásra kerül. A minibölcsőde részére a két épület között – az óvodától kerítéssel elzárt – játszó udvar lesz kialakítva. A mini bölcsőde projektarányos akadálymentesítése is megvalósul a beruházás során.
A kivitelezés mellett bútorok és játékok beszerzésére is sor kerül a mini bölcsőde számára a támogatásból.
A kapcsolódó egyéb költségekkel és szolgáltatásokkal együtt a pályázat teljes költségvetése 133.000.000 Ft.
A projekt eredménye egy a XXI. századi követelményeknek és a lakossági igényeknek megfelelő korszerű mini bölcsőde lesz, ahol biztosított lesz a településen élő 1 évesnél idősebb, de még nem óvodáskorú gyermekek napközbeni ellátása.