KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00311

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00311 – Tarján Község Önkormányzata ASP Köz-ponthoz való csatlakozása

Kedvezményezett neve: Tarján Község Önkormányzata 2831 Tarján, Rákóczi u. 39.
Pályázati konstrukció: Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez
Pályázati azonosító: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00311
Fejlesztés helyszíne: Tarjáni Polgármesteri Hivatal 2831 Tarján, Rákóczi u. 39.
Támogatás összege: 6,00 millió forint
Támogatás intenzitása: 100%
A projekt megvalósításának időpontja: 2016. október 3. – 2018. június 30.

A projekt bemutatása:

Tarján Község Önkormányzata 2016. évben pályázatot nyújtott be a KÖFOP-1.2.1 – VEKOP-16 kódszámú, “Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című támogatás elnyerésére.
A “Tarján Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” című pályázatunk sikeres elbírálásban részesült, amelynek során 6 millió forint vissza nem térítendő támogatást kaptunk az Európai Szociális Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból.
A projekt célja az adminisztratív terhek csökkentése, amely a szolgáltató közigazgatás szervezési feltételeinek fejlesztésén (szervezet-, szabályozás- és folyamatfejlesztés) és az elektronikus folyamatok fejlesztésén, szakrendszerek egységesítésén, (tovább-)fejlesztésén, szolgáltató-képességének növelésén keresztül valósítható meg.
A pályázat a magas szintű és korszerű (lakossági, államigazgatási és vállalkozások által használt) közigazgatási e-ügyintézési megoldások bevezetését is támogatja.
Az elnyert támogatási összegből eszközbeszerzés, felhasználói oktatás, szakrendszerek kialakítása történik.