TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00003

Pályázati azonosító: TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00003

Kedvezményezett: Tarján Község Önkormányzata

Támogatás összege: 152.285.000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt címe: Új mini bölcsőde létrehozása Tarján községben

Projekt helyszíne: 2831 Tarján, Rákóczi Ferenc út 13-17.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.11.30.

Rövid összefoglaló:

Tarján Község Önkormányzata 2019 októberben 152 MFt, 100 %-os finanszírozású, Európai Uniós forrásból származó támogatást nyert el egy új mini bölcsőde létrehozására a településen.

A beruházás a kisgyermekek napközbeni ellátásának, ezáltal a település lakosságának a bölcsődei szolgáltatásokhoz való hozzáférésének megteremtésére irányult egy két csoportos, 14 férőhelyes mini bölcsőde létrehozásával. A projektben az óvoda épülete mellé épült egy új épületszárny, és ebben kapott helyet az új mini bölcsőde.

A projekt megvalósításának indokát az jelentette, hogy a településen korábban nem volt bölcsődei szolgáltatás, pedig a lakosság részéről egyre nagyobb igény mutatkozott rá.

A beruházás műszaki tartalma:

A fejlesztéssel érintett ingatlanon (2831 Tarján, Rákóczi F. út 13-17., hrsz. 22) a település óvodája üzemelt. A bölcsőde épülete az óvoda mellé – a Szent István úti homlokzat vonalára illeszkedve – épült. Az új épület részlegesen alápincézett kialakítású földszintes épületként került kialakításra. Az új épületben két bölcsődei csoport kap helyet. A mini bölcsőde legfeljebb 2×7 fővel üzemelő mini bölcsődeként valósult meg.

A jelenlegi óvoda működését az új építés alapvetően nem változtatja meg. A két intézménynek egy közös utcai bejárata van, de a telken belül szétválik a két funkció egymástól. A mini bölcsőde részére egy kerítéssel zárt kerti rész is leválasztásra került. A minibölcsőde részére a két épület között – az óvodától kerítéssel elzárt – játszó udvar lett kialakítva.

A mini bölcsőde komplex akadálymentesítése is megvalósult a beruházás során.

A kivitelezés mellett bútorok és játékok beszerzésére is sor került a mini bölcsőde számára a támogatásból.

A kapcsolódó egyéb költségekkel és szolgáltatásokkal együtt a pályázat teljes költségvetése 152.285.000 Ft.

A projekt eredménye egy a XXI. századi követelményeknek és a lakossági igényeknek megfelelő korszerű mini bölcsőde, ahol biztosított a településen élő 1 évesnél idősebb, de még nem óvodáskorú gyermekek napközbeni ellátása.

A projekt az alábbi lépésekben valósult meg:

 1. 2019 június végén benyújtásra került a pályázat.
 2. 2019 októberben megszületett a támogató döntés.
 3. 2019 decemberben aláírta az Önkormányzat a Támogatási Szerződést.
 4. 2020 tavaszára elkészült az építési engedélyezési tervdokumentáció.
 5. 2020 július 3.-án megkapta a bölcsőde az építési engedélyt.
 6. Ezt követően elkészültek a kiviteli tervek.
 7. 2021 januárra lezárult a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás.
 8. 02.04.-én az Önkormányzat aláírta a Zafir Kft-vel a bölcsőde kivitelezésére szolgáló vállalkozási szerződést.
 9. 2021 szeptember közepére elérte az 50%-os készültséget a bölcsőde kivitelezése.
 10. 04.29.-én megtörtént a műszaki átadás-átvétel, elkészült a bölcsőde épülete.
 11. Ezt követően új eszközöket és bútorokat, játékokat szerzet be az Önkormányzat.
 12. Végül a bölcsőde 2022 októberben megkapta a működési engedélyt.

Virtuális séta a bölcsődében:

https://www.relaxvideo.hu/panorama/tarjan/