TOP-2.1.3-16

Európai uniós támogatásból megvalósuló fejlesztések

TOP-2.1.3-16 – Tarján település csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése

Kedvezményezett neve: Tarján Község Önkormányzata
Projekt címe: Tarján település csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése
Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-KO1-2017-00012
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.09.30.
A támogatás összege: 50.000.000 Ft
Támogatás mértéke: 100%

TOP-2.1.3-16 Kiadvány

TOP-2.1.3-16 Szórólap

A projekt tartalmának bemutatása:

A fejlesztés célja a belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő, fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése és a település belterületének védelme.
A tervezett műszaki megoldások célja a tervezési területre lehulló csapadék biztonságos levezetése, a település központjában lévő tarjáni mellékág, mint vízfolyás vízszállító kapacitásának a növelésével. A fejlesztés által megvalósul a területen élők komfortérzetének javítása, nagyobb esőzésekkor a belterület és az ingatlanok megóvása a vízkártól. Biztosított lesz az összegyűlt csapadék levonulása a vízfolyás medrében a magáningatlanok udvara helyett.
A Szent László patak tarjáni mellékágának a kotrása korábban önkormányzati forrásból megvalósult. Ezzel megnyílt a lehetőség, hogy az ehhez kapcsolódó belterületi szakasz vízelvezető kapacitását is helyreállítsuk, illetve növeljük. A házak közötti szakaszon a fenntarthatóság érdekében burkolt meder kiépítésével valósul meg a meder árvíz-levezető kapacitásának biztosítása. Ezen túl, a tarjáni mellékág középső szakaszának mederrendezése is a fejlesztés része.