TOP-PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00022

Európai uniós támogatásból megvalósuló fejlesztések

TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00022 – A Tarjáni Német Nemzetiségi Óvoda humán infrastruktúra fejlesztése

Kedvezményezett neve: Tarján Község Önkormányzata
Projekt címe: A Tarjáni Német Nemzetiségi Óvoda humán infrastruktúra fejlesztése
Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00022
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2025.09.30.
A támogatás összege: 150.174.500 Ft
Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

A Tarjáni Német Nemzetiségi Óvoda fejlesztésének célja: új férőhelyek kialakítása.
Az elmúlt évek statisztikái alapján folyamatosan növekszik a gyermeklétszám a faluban.
Az eladott ingatlanokat és telkeket első-sorban fiatal családok vásárolták meg, akik közül többen igénybe vették a CSOK támogatást.


Az óvodafejlesztés célja:
• a férőhelyek bővítése,
• a törvényi előírásoknak való meg-felelés
• a település körzetébe és vonzás-körzetébe tartozó gyermekek felvétele
• a szolgáltatás minőségi fejlesztése azáltal, hogy nem lépi túl a megengedett létszámhatárokat

A meglévő terület egészét oktatási és sportolási célú épületek összesége képezi, melyek megjelenésükben a bennük található funkciókat tükrözik. Az épületek léptéke is ennek megfelelően alakul. A meglévő óvodaépület most tornaszobaként használt helyiségét némileg át kell alakítani az új rész kialakítása miatt. Ennek a helyén egy közlekedő folyosó, egy akadálymentes mosdó, valamint egy kisebb foglalkoztató kerül kialakításra. A meglévő épülethez közvetlenül csatlakozó részbe egy, a tervezett két szintet összekötő belső lépcsőház kerülne kialakításra, melyhez a szükséges csoportszoba és az elvett tornaszoba funkció kerülne kialakításra a földszinten, valamint a szuterén szinten.
Az épület jelenlegi közlekedési rendszere és alapvető elrendezése nem változna. A már említett tornaszoba áthelyezésével és annak átalakításával járna a tervezett bővítés. A megszűnő funkció helyén egy közlekedő sáv kerülne kialakításra, mely a mostani közlekedő zóna folytatásaként kötné össze a meglévő épületet a tervezett bővítmény lépcsőházi részével. Ezen a lépcsőházon keresztül a két tervezett szint egyaránt elérhető és egy tágasabb közlekedőből mind a két szinten 1-1 fedett előtéren keresztül az udvar is közvetlenül elérhető lesz. A földszinten egy komplett csoportszoba kerül kialakításra, melyhez külön öltöző és külön mosdó tartozik, míg az alsó szinten egy megfelelő méretű tornaszoba kerül kialakításra.