Esőzések – Vízelvezetés

Tájékoztatom Tarján község lakosságát, hogy belterületen az árkok rendben- és tisztántartása az érdekelt tulajdonosok, illetve az ingatlant egyéb jogcímen használók feladata.

A víz elvezetését, elszivárgását folyamatosan biztosítani kell, ezért az árkokat rendszeresen ki kell tisztítani, a feltöltődött árkokat ki kell mélyíteni, a növényzetet ki kell irtani, a kapubejárók alatti vízátfolyást megfelelő méretű cső elhelyezésével kell megoldani.

A közelmúlt esőzései kapcsán a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről Tarján településen a csapadékvíz-elvezető árkok ellenőrzésére kerül sor.

A telek, terület csapadékvíz-elvezetési rendszerét úgy kell kialakítani, hogy a víz a terepen és az építményekben, a szomszédos telkeken és építményekben, valamint a közterületen kárt (átázást, kimosást, korróziót stb.) ne okozzon, és a rendeltetésszerű használatot ne akadályozza.

A csapadékvizet telken belül kell elszivárogtatni, ha ez a – saját és szomszédos – telkek, építmények állékonyságát és rendeltetésszerű használatát nem veszélyezteti.

Telekről csapadékvizet a közterületi nyílt vízelvezető árokba csak zártszelvényű vezetékben és az utcai járdaszint alatt szabad kivezetni. Amennyiben a vízelvezető árok a közút tartozéka, az út kezelőjének hozzájárulását be kell szerezni.

Az épületekről és ingatlanon belül összegyűlt csapadékvizet a szennyvízcsatorna-hálózatba bevezetni TILOS!

 

Klinger Tamás polgármester