Parlagfű elleni kötelező védekezés

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény értelmében minden földhasználó köteles az ingatlanán a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. Aki a parlagfű elleni védekezési kötelezettségét elmulasztja, azzal szemben növényvédelmi bírságot kell kiszabni. A bírság kiszabására a belterületi ingatlan esetében a jegyző, külterületi ingatlan esetében a növény- és talajvédelmi hatóság jogosult.

Kérem az érintett földhasználókat, ingatlantulajdonosokat, hogy kül- és belterületen egyaránt fokozott figyelemmel tegyenek eleget a védekezési kötelezettségnek.

Dics Mária jegyző