Lakossági felhívás

Tisztelt Lakosság! Tisztelt együttműködő Partnerünk!

2016 nyarára az Országgyűlés új törvényt alkotott a településkép védelméről. Ez a törvény feladatokat és lehetőséget biztosít az önkormányzatok számára a helyi településképi értékek védelme érdekében.

Értesítjük Önöket, hogy a törvényben foglaltak teljesítésére s egyéb kormányrendeletekben rögzítetteknek megfelelően az önkormányzat hozzáfogott elkészíteni Tarján Településképi Arculati Kézikönyvét és Településképi rendeletét.

A kézikönyv szemléletformáló célt szolgál, mintegy segédletet a községben építkezni, vagy bármilyen környezetformáló tevékenységet végezni szándékozó lakosok és tervezők számára. A kézikönyvvel párhuzamosan készülő településképi rendelet pedig követelményeket fog megfogalmazni a kézikönyvben leírtak érvényesíthetősége érdekében.

Községünk környezetének, természeti és épített arculatának alakulását szívén viselő lakosokkal, itt dolgozó, vagy községünkben ingatlannal rendelkező érintettekkel közösen szeretnénk elkészíteni Tarján kézikönyvét. Ezért kérjük mindazokat, akik részt kívánnak venni a kézikönyv előkészítésében, véleményt kívánnak formálni a jelen, s a jövőbeni községi arculati jellemzőkről – vegyenek részt a közös munkában, adjanak hangot véleményüknek, javaslataiknak.

Állítsuk össze együtt községünk épített és természeti értékeinek tárát!

Dokumentáljuk együtt a község egykori és mai arculatát meghatározó kincseit és rejtett szépségeit, megalapozva ezzel a településkép védelmét. Közös tervezéssel hozzuk létre a saját településképi arculati kézikönyvünket.

Keresünk régi fotókat, dokumentumokat, képeslapokat, melyek községünkről készültek, továbbá mi magunk is készítsünk fotókat – akár telefonnal – azokról a községünkben ma megtalálható értékekről, melyet szeretnénk majd gyermekeinknek, unokáinknak is megmutatni, megőrizni. Az arculati kézikönyvben szeretnénk jó példákat bemutatni a múlt még fellelhető értékeiről, az újabban keletkezett környezetünk színvonalát emelő helyszínekről, épületekről, melyek az utcaképet, a tájképet mintaadóan formálják.

Nézzünk körül:

  • mi az, amit szívesen megmutatunk a községünkbe látogatóknak?
  • mi az, ami miatt itthon érezzünk magunkat?
  • mire vagyunk/lehetünk büszkék a községben?
  • melyik az a tájrészlet, falukép, ház, utca, köztér, kerítés, kapu, vagy facsoport, melyet nem szeretnénk, ha megváltozna, ha eltűnne?
  • melyek az új értékeink, melyből jó lenne, ha több is lenne, mintául szolgálna?
  • mi az, ami ránk jellemző, ami hozzánk tartozik, ami az otthonunkat jelenti?

Ha részt kíván venni az arculati kézikönyv kialakításában, akkor a benyújtani kívánt fotókat, vagy javasolt helyszíneket térképen is beazonosítható címmel, helymeghatározással, esetleg helyrajzi számmal kérjük megadni.

A fotókat vagy a másolati képeket, egyéb dokumentumokat az önkormányzat e-mail címére lehet megküldeni (jegyzo@tarjan.hu ), vagy leadható a Tarjáni Polgármesteri Hivatal titkárságán ügyfélfogadási időben. A fotók, dokumentumok másolás után visszakerülnek a tulajdonoshoz. Az anyagokat 2021. november végéig várjuk. Az összegyűlt anyagokból válogatás készül majd, melyek egyes darabjai megjelennek a kézikönyveben, míg mások esetleg egy helyi gyűjteményes kiállítás részei lehetnek majd. Aki kéri, és megadja szerzői adatait, azokat mindig feltüntetjük az adott kiadványban, vagy kiállítás alkalmával.

Köszönettel veszünk minden közreműködést, javaslatot és dokumentumokkal való hozzájárulást Tarján épített és természeti értékeinek gyűjteményéhez, értékeink megőrzését célul kitűző, illetve a jövőre nézve az újabb értékek megteremtéséhez irányt mutató kézikönyv megalkotásában.

 

                       Klinger Tamás s.k.                                             Orcsik Szabolcs s.k.

                            polgármester                                              önkormányzati főépítész