Szénigény felmérése

A Belügyminisztérium az önkormányzatokat kérte fel egy felmérésben való közreműködésre annak érdekében, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag. A felmérés lényege: összegyűjteni azon háztartások számát, amelyek széntüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkeznek. Ezek a háztartások jelezzék, hogy mennyi barnakőszénre lesz/lehet szükségük (mázsában megadva).

Az előzetes igényeket 2022. szeptember 29. (csütörtök) 16.00 óráig kérjük leadni írásban – papír alapon a Tarjáni Polgármesteri Hivatal postaládájába dobva – vagy a titkarsag@tarjan.hu elektronikus levélcímre megküldve.

Dics Mária jegyző