Házszámozás

2022. október 1-jén indul a népszámlálási adatszolgáltatás, amelyen a részvétel mindenki számára kötelező. A népszámlálást megelőzően a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) valamennyi magyarországi címre felkérőlevelet küld a népszámlálás részleteiről és a válaszadás lehetséges módjairól. A felkérőlevél azonban nevet nem, csak címet tartalmaz, ezért ahhoz, hogy mindenkihez eljusson, elengedhetetlen a pontos házszámok megléte, az ingatlanokon való feltüntetése.

A házszámtáblák hiánya a mindennapi életben is sok bosszúságot, gondot okoz, amikor hatóságok, szolgáltatók, postás, futár, szállító nem találja a keresett címet. Baj esetén pedig a segítség idejében történő érkezését is akadályozhatja – például, amikor rendőr, orvosi ügyelet vagy mentő érkezését késlelteti. A házszám feltüntetése ugyanakkor jogszabályi előírás is: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14/A.§ (5) bekezdése szerint a tulajdonosnak minden házszámmal ellátott épületen fel kell tüntetnie a házszámot.

Kérjük, hogy ahol nincs házszámtábla, ott pótolják, ahol nem jól látszik, gondoskodjanak a láthatóságáról. Többlakásos épületek esetében, kérjük, az ajtószámot is pontosan tüntessék fel az épületeken és postaládákon. Külterületen javasolt a helyrajzi szám kitétele.

A házszámok kihelyezéséről rendelkező jogszabályok:

  • A Magyaroroszág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)
  • A központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet