Nemzeti Földügyi Központ hirdetmény

A Magyar Állam, mint tulajdonos nevében  és képviseletében eljáró Nemzeti Földügyi Központ a 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

További információk: https://nfk.gov.hu/felhivasok