PARTNERSÉGI TÁJÉKOZTATÓ TARJÁN TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE ÉS TELEPÜLÉSKÉPI RENDELETÉNEK 2022 ÉVI MEGALKOTÁSÁRÓL

Tisztelt Partnereink! Tisztelt Tarjáni Lakosok!


Tájékoztatni szeretnénk Önöket önkormányzati elhatározással és közösségi részvétel lehetőségével készülő alábbi dokumentumokról:

Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi Rendelet.

Ezek részben mintakönyvként, részben követelményeket leíró helyi jogszabályként meghatározói lesznek az elfogadásukat követően az építkezéseknek és a területek használatának, összességében az épített és természeti környezetünk alakulásának.
Jelen tájékoztatót megelőzte a községi honlapon októberben megjelenő felhívás, mely a dokumentumok kidolgozásában való részvételre hívta fel az Önök figyelmét.
Még most sincsen későn azok számára, akik igazán érdeklődnek lakhelyüket, vagy munkahelyüket adó környezetük fejlesztési és védelmi kérdései iránt. Kérjük kísérjék figyelemmel a honlapon időnként e témában megjelenő további tájékoztatókat, véleményezési dokumentációkat. Elektronikus, vagy postai úton írásban, képekben
mondhatják el véleményüket, észrevételeiket, javaslataikat, esetleg kritikájukat a jelenleg kialakult községi környezeti állapotokról, a kidolgozás alatt álló dokumentumokról.
Erre mindaddig lehetőségük van, míg azok Tarján Község Önkormányzatának Képviselőtestülete által elfogadásra nem kerülnek.

KÉRDŐÍV CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK, PARTNEREKNEK

A minőségi lakó- és munkakörnyezet az emberi lét méltóságának alapfeltétele. Az alábbi kérdőív azért készült, hogy együtt megértsük, mit jelent Önnek/Önöknek Tarján község fizikai környezete. Ez a Településképi Arculati Kézikönyv készítéséhez, s majd az arra alapozódó településképi rendelet megfogalmazásához fontos, amelyekben felszínre kell, hogy kerüljön, hogy a lakosság számára mi jelent értéket a településen, mi az, amit hosszú távon megőrizni és fejleszteni szeretne a harmonikus falukép érdekében, milyen környezeti változást céloz meg a jövő számára.

A Településképi Arculati Kézikönyv és a településképi rendelet készítéséhez

Ha bármilyen egyéb ötlete, javaslata van a településkép alakításával és szabályozásával, helyi értékek védelmével kapcsolatban, azt kérjük ossza meg velünk. Ha fotót, vagy bármilyen egyéb dokumentumot szeretne csatolni, azt a jegyzo@tarjan.hu e-mail címre szíveskedjen megküldeni.
A kérdőívet 2022. január 31. napjáig kérjük kitölteni!

Együttműködését és aktív közreműködését előre köszönjük!

S.Vasi Ildikó                   Klinger Tamás                              Orcsik Szabolcs
Tervezői csoport           Tarján Község                               Tarján főépítésze
   képviselője                   polgármestere