Tarján, Rákóczi út 11. sz. alatti ingatlanvásárlás, 1. ütem Projektbeszámoló

 

 

A támogatást igénylő adatai:     Tarjáni Német Nemzetiségi Önkormányzat

Székhely:                                         2831 Tarján Rákóczi u. 39.

Projekt kezdő időpontja:             2022. február 15.

Projekt befejező időpontja:        2023. március 31.

Helyszín:                                          2831 Tarján Rákóczi 11. Helyrajzi szám: 17

Elnyert támogatás összege:        20 000 000 Ft

 

Hasznosulási cél: A Tarján, Rákóczi út 11. szám alatti ingatlan vásárlásával lehetőség nyílik az iskola bővítésére, a szabadtéri színtér növelésére, a tanári stúdiólakások kialakítására.

 

Célok, tevékenységek, időterv, programelemek, célcsoport, helyszín:

 

Tarján lakosságának és ezáltal az iskolában tanuló gyermekek létszámának folyamatos bővülése miatt a közeljövőben esedékessé válik a Tarjáni Német Nemzetiségi Általános Iskola bővítése. Az iskola „A” és „B” épülete további tanterembővítést már nem tesz lehetővé, holott az iskolakorú gyerekek létszámának a következő években várható további növekedése és a nemzetiségi oktatás csoportbontásai indokolnák azt. Az iskola tervezett fejlesztése magában foglalja újabb tantermek, foglalkoztatók, közösségi helyszínek, udvar, gépkocsiparkoló kialakítását. Az iskolabővítés érdekében Tarjáni Német Nemzetiségi Önkormányzat, mint fenntartó az Iskola szomszédságában lévő ingatlant tervezi megvásárolni, ami ideális az intézmény bővítésére, mivel:

  • A gyermeklétszám növekedése indokolja a nagyobb udvar meglétét, több terem biztosítását a nemzetiségi oktatás csoportbontásaihoz.
  • A szakosellátottság biztosítása és a pedagógushiány miatt pedagógusgarzonok (szolgálati lakások) szükségszerűvé váltak. Az ingatlan egy része kiválóan megfelel szolgálati lakásnak.
  • Az 1990-es évek jó gyakorlatát alapul véve szeretnénk ismét egy németországi vendégtanárt hozni az iskolába, hogy anyanyelvi hátteret biztosítunk a kétnyelvű képzésünkben. A vendégtanár lakhatására is itt lenne lehetőség.

A projekt megvalósításának 1. ütemére a Tarjáni Német Nemzetiségi Önkormányzat 20.00.000,- Ft támogatást kapott a Kormánytól, így a Tarjáni Német Nemzetiségi Általános Iskola tőszomszédságában (Tarján, Rákóczi út 11. szám alatt) található ingatlan vételárának első ütemét kifizettük a tulajdonos Tarján Község Önkormányzatának. Az ingatlan vételárának teljes kifizetését, illetve az épület majdani átépítést, felújítást követően kiválóan szolgálja a fent vázolt hasznosulási célokat.

 

A Tarján, Rákóczi út 11. sz. alatti ingatlanvásárlás 1. ütemét Magyarország Kormánya a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-n keresztül 20.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. Köszönjük Magyarország Kormányának támogatását! Pályázati azonosító: NEMZ-N-22-0072.